Privacybeleid

NousLib.com is eigendom van CBK Interactive, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 21.500, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Parijs onder nummer B 485 071 955, met maatschappelijke zetel gelegen aan 14 rue Charles V - 75004 Parijs.

In het kader van het gebruik van de diensten die toegankelijk zijn op de website en mobiele site van NousLib.com, kan CBK Interactive als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken.

Deze privacyverklaring bepaalt de voorwaarden waaronder CBK Interactive deze persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt.

CBK Interactive hecht waarde aan het naleven van de regels voor de bescherming van de privacy van gebruikers van haar diensten, potentiële klanten en bezoekers van haar website en mobiele site.

Alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden uitgevoerd in het kader van de toegankelijke diensten, voldoen aan de geldende wetten in Frankrijk op het gebied van privacybescherming en persoonsgegevens, met name de wet "Informatique et libertés" van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening EU 2016/679).

Om toe te zien op de juiste toepassing van deze regels, heeft CBK Interactive een functionaris voor gegevensbescherming of "FG" (Data Protection Officer) aangewezen, die het bevoorrechte contactpunt is van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

CBK Interactive implementeert ook passende interne procedures om haar werknemers bewust te maken en ervoor te zorgen dat deze regels binnen haar bedrijf worden nageleefd.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, leeftijd, geslacht, contactgegevens, evenals afkomst, nationaliteit, religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid, etc.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

In het kader van de diensten aangeboden door NousLib.com, verwerkt CBK Interactive onder andere de volgende gegevens:

CBK Interactive garandeert aan haar gebruikers, potentiële klanten en bezoekers dat de volgende gegevens in geen geval zullen worden opgevraagd of verwerkt: voornaam, achternaam en postadres.

Bovendien verzamelt CBK Interactive niet opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen jonger dan 18 jaar, die niet gemachtigd zijn om de diensten van NousLib.com te gebruiken.

3. Wat zijn de toezeggingen van CBK Interactive op het gebied van bescherming van persoonsgegevens?

CBK Interactive verbindt zich ertoe een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten en gebruikers van haar website en mobiele site te garanderen, evenals van alle andere personen van wie zij persoonsgegevens zou verwerken.

CBK Interactive verbindt zich met name tot het volgende:

Bovendien legt CBK Interactive contractueel hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens op aan haar onderaannemers.

4. Doel van de gegevensverwerking

Gezien de aard van onze diensten worden uw gegevens uiteraard voornamelijk gedeeld met andere gebruikers van onze sites. Ze kunnen ook worden gedeeld met onze onderaannemers, die ons assisteren bij de exploitatie en verbetering van onze diensten.

CBK Interactive garandeert echter dat uw gegevens in geen geval aan derden zullen worden verkocht of aan iemand buiten de Europese Unie zullen worden overgedragen.

Uw gegevens worden voor meerdere doeleinden verwerkt: om uw gebruikersaccount aan te maken en te beheren, voor het leveren van onze diensten - met andere woorden voor het matchen met andere gebruikers die het beste bij uw criteria passen -, voor het aanbieden van relevante advertenties, voor het hosten en beheren van beoordelingen en opmerkingen, het uitvoeren van statistieken over zakelijke prestaties, het analyseren en volgen van het gebruik en de frequentie van onze sites en het vergemakkelijken van navigatie, het mogelijk maken van de uitoefening van uw rechten en het beheren van mogelijke meldingen, evenals het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten.

De verwerking van uw gegevens kan zijn gebaseerd op twee verschillende wettelijke grondslagen: ofwel op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG), of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van het contract dat ons verbindt, met andere woorden voor het leveren van de diensten die worden aangeboden door NousLib.com (artikel 6.1.b) van de AVG).

5. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd van uw inschrijving bij NousLib.com.

Niettemin kan CBK Interactive bepaalde gegevens bewaren in de volgende gevallen:

6. Uw rechten uitoefenen

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u de volgende rechten, die u te allen tijde kunt uitoefenen:

Bovendien hebt u wettelijk het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres webmaster@nousLib.com of naar het volgende postadres:

CBK INTERACTIVE
Délégué à la Protection des Données
14 rue Charles V
75004 Parijs, Frankrijk.

De verzameling van bepaalde persoonsgegevens is echter essentieel om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. U kunt natuurlijk uw recht van verzet uitoefenen tegen de verzameling en verwerking van deze gegevens, maar deze stap kan ertoe leiden dat u geen gebruik kunt maken van deze diensten.

7. VRAGEN

Als u algemene vragen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze DPO per e-mail op het adres it@cbk-interactive.com of op het volgende postadres:

CBK INTERACTIVE
Délégué à la Protection des Données
14 rue Charles V
75004 Parijs, Frankrijk.

8. Wijzigingen

CBK Interactive behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te wijzigen en aan te passen en zal u indien nodig informeren via haar website of mobiele site.

Bijgewerkt op 25 mei 2018.