Juridische kennisgeving NousLib.com

Presentatie

De website NousLib.com is eigendom van het bedrijf CBK INTERACTIVE.

Accommodatie

De website NousLib.com wordt gehost op de servers van NERIM SAS. 19 Rue du 4 September, 75002, Parijs, Frankrijk.

Verklaring

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, is de site NousLib.com aangemeld bij de CNIL.

Privacy en respect voor gegevens met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer.

In overeenstemming met artikel 39 en 40 van wet N. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heb je het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van jou persoonlijke gegevens. Je kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de redactie van NousLib.com via de bovenstaande contactgegevens of per email op webmaster@nouslib.com.

Volgens de wet. n° 2000-719 van 1 augustus 2000, kunnen de door de gebruiker opgegeven contactgegevens op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten worden meegedeeld.

Formulier

Informatie verzameld van internetgebruikers via het registratieformulier beschikbaar op de website NousLib.com voldoen aan de bepalingen van wet N. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Bescherming van minderjarigen

Site NousLib.com is onderheven aan ledentoegang om een ​​maximale bescherming van minderjarigen te garanderen en actief deel te nemen aan de bewustmaking van de ouders over de bescherming van hun kinderen wanneer zij het internet bezoeken is . De website NousLib.com is aangemeld bij de ICRA (Internet Content Rating Association).

Intellectueel eigendomsrecht

Zowel de algemene structuur als de teksten, al dan niet geanimeerde afbeeldingen en alle elementen waaruit de website NousLib.com bestaat, zijn eigendom van CBK INTERACTIVE. Reproductie van het geheel of een deel van deze site, op welk medium dan ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van CBK INTERACTIVE.

Elke weergave, reproductie van deze site, op welke manier dan ook, zou een inbreuk vormen die bestraft kan worden door de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.